ÖSSZEFOGÁS
1956 katonai és polgári örökségének
megőrzéséért
Közhasznú Egyesület

            
MENÜ

Összefogás 1956 katonai és polgári örökségének megőrzésért Egyesület

Jelentkezési lap (Belépési Nyilatkozat)

Alulírott

Név: …….…………………………………………..…….……………………………

Leánykori név:……………………….…………………………………………………

Anyja neve:…..…………………………………….……………………………………

Születési helye, ideje:…………………….…………………………………….………………

Iskolai végzettsége:    …..……………………….……………………………….………………

Szakképzettsége: ………..…………………………………...................................

Munkahelye, tanulási intézménye: (megnevezése, címe)…...………………………………………………………...............................................

....………………………………………………………………………………………………………

Családi állapota: ……………………………


(Következő öt pont csak az ’56-os katonákra és bármely más időszakban volt hivatásos katonákra  vonatkozik)

Katonai rendfokozata:   ……………………………………………

Fegyverneme:   …………………………………………………….

Beosztása:   …………………………………………………………

Tisztavatás éve: .. .……

Csak rehabilitáltakra vonatkozik; rehabilitálás éve: …………. ……………………

Munkahelyi telefonszáma: ……………………………………………………..………

Lakás vezetékes telefonszám: …………….……………………………………………...

Mobil: ……………………………………………………….……………………………..

E-mail címe: …………………………………………………………………………

Saját honlap neve:  ……………………………………………………………………………


Lakcíme (irányítószámmal):……………………………………………………………………

alatti lakos, (szervezet, intézmény, gazdasági egység jelentkezésekor  értelemszerűn  kell változtatni az adatlap kérdésein)
tagfelvételemet kérem az Összefogás 1956 katonai és polgári örökségéért Egyesületbe rendes tagnak.

Rövid tájékoztató 1956-os cselekedeteimről, ennek következményeiről. Amennyiben koromnál fogva az előbbiek nem voltak lehetségesek, 1989 után részt vettem-e 1956-os megemlékezéseken stb.?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Érdeklődési köröm (több terület is megnevezhető); „munkavállalás”

 1. előadás tartása
 2. előadó-művészet
 3. építészet
 4. film
 5. fotográfia
 6. helytörténet, érték „leltár”, sorozat szerkesztés
 7. informatika
 8. irodalom
 9. jog

10.  kirándulások, táborok szervezése ( ezen belül „élő történelem óra” tartása)

11.  .média

12.  önkormányzat

13.  társadalmi szervezetekkel kapcsolattartó

14.  katonai, rendőrségi szervezetekkel kapcsolattartó

15.  rendezvény-szervező

16.  pályázatok felkutatása, írása

17.  sajtó

18.  sport

19.  zene


Egyéb: ………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Kitöltési Útmutató

Tudomásul veszem és magamra nézve kötelezően elfogadom az Összefogás 1956 katonai és polgári örökségéért Egyesület Alapszabályát.

 1. Jelentkezési Lap az Egyesült központjába érkezik, ahol a felvétel elfogadása vagy elutasítása történik. Erről e-mail értesítést küldünk.
 2. Felvétel esetén az illetékes helyi fogadó szervezetet megnevezzük. (Pl.Baja, Barcs, Karcag, Fővárosi) Ezek köre a belépők gyarapodásával bővül. Jelenleg, ha nincs az új tag közelében helyi szervezet, akkor a Fővárosi helyi szervezetbe soroljuk.
 3. Az új tag, a helyi szervezet keretein belül részt vesz annak szervezeti életében,(pl. taggyűlés, „klubnapok”, helyi ünnepségek stb.)
 4. A helyi szervezeti besorolással egy időben törekszünk az országos „szakmai” csoportok kialakítására is (pl. helytörténet kutatók, önkormányzati képviselet, előadóművészek).
 5. A tagdíj és az adomány befizetése csak az Egyesület saját banki számlaszámára törénhet. Ennek és az esetleges adománynak  teljes összege felett a helyi szervezet tagsága rendelkezik visszautalás után.
 6. Az Egyesület  OTP bankszámlaszámát a jelentkezés elfogadását igazoló levelünkön megadjuk.Ezt kell a heyi OTP fióknál bemutatni és ekkor befizetni az éves tagdíjat - jelenleg 1.000 FT - és az esetleges adományt.Ezt a megjegyzés rovatba be kell írni.
 7. A Jelentkezési lap adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.
 8. A kitöltött Jelentkezési lap első két oldalán, alul a szöveg alatt jobb oldalon, kérjük, hogy aláírásával hitelesítse!

Dátum: …………………………………………………..

 

Aláírás: …………………………………………………….

A Jelentkezési lapot kinyomtatás és kitöltés után a következő címre kérjük visszaküldeni, kizárólag postai úton:

Összefogás-1956 örökségéért Egyesület -  1051. Budapest, Nádor utca 36 V.em.503.

A jelentkezésről, annak elfogadásáról/visszautasításáról 21 napon belül értesítjük a feladót. Visszautasítás esetében annak okairól, az Elnökség állásfoglalásáról nem adunk felvilágosítást.

Asztali nézet